e-Taxadedrum Ungaria

Lexicon

Declarare: Serviciu de furnizare de date pe baza cărora se stabileşte taxa rutieră pentru secţiunile de drum taxabile utilizate de vehiculele supuse taxării.

 

Intermediar declarant: Furnizorul de servicii la care se face apel pentru respectarea obligaţiilor de utilizare a drumurilor de către vehiculele taxabile conform legii LXVII din 2013 cu privire la taxarea rutieră.

 

Categoria de taxă: Gruparea făcută pe parcursul stabilirii cuantumului taxei pe baza anumitor caracteristici ale vehiculelor.

 

Operator general al sistemului taxelor rutiere: Operator care trebuie să le asigure tuturor celor care au obligaţia de a plăti taxa posibilitatea obţinerii autorizaţiei de utilizare a drumurilor în cadrul sistemului de taxare rutieră.

 

Unitate de bord: Echipament care sprijină activitatea de taxare rutieră electronică, totalitatea elementelor hardware şi software care permit culegerea, stocarea, procesarea, respectiv primirea de la distanţă şi transmiterea datelor necesare realizării operaţiilor de taxare rutieră electronică.

 

Organ de supraveghere: Organism desemnat prin decret care controlează, prin intermediul verificărilor de către autorităţi, dacă operatorul sistemului de taxe rutiere acţionează în conformitate cu normele stabilite prin Legea cu privire la taxarea rutieră electronică (legea LXVII din 2013).

 

Taxă de utilizare: Taxă plătită pentru utilizarea secţiunii de drum taxabile de către vehiculele care intră în categoriile taxabile conform hotărârii de Guvern, taxă care include şi vinieta.

 

Taxă de infrastructură: Parte din taxa rutieră, colectată cu scopul de a recupera costurile de construcţie, de întreţinere, de funcţionare şi dezvoltare a secţiunilor de drum taxabile.

 

Taxă de costuri externe: Parte a taxei rutiere, colectată cu scopul de a recupera costurile legate de poluarea aerului, respectiv poluarea fonică cauzată de circulaţia rutieră.

 

Plătitor de taxă prin contract: Persoană fizică, persoană juridică sau agent economic fără personalitate juridică care se angajează prin contract la plata taxei pentru unul sau mai multe vehicule în vederea utilizării secţiunilor de drum taxabile.

 

Organism de certificare: Organism care certifică interoperabilitatea elementelor sistemului de taxare electronică.

 

Sistem de taxare rutieră: Sistem electronic care permite declararea, stabilirea şi colectarea taxei rutiere, verificarea achitării acesteia şi controlul utilizării autorizate a secţiunilor de drum taxabile.

 

Taxă de drum: Taxă stabilită de operatorul sistemului taxelor rutiere pentru utilizarea secţiunilor de drum taxabile care include şi vinieta şi care este proporţională cu distanţa parcursă.

 

Persoană obligată la plata taxei: În primul rând plătitorul de taxă prin contract, în lipsa acestuia utilizatorul sau întreţinătorul vehiculului, respectiv utilizatorul drumului, indiferent de cetăţenie sau de ţara în care este înmatriculat vehiculul pe care îl conduce sau îl posedă.

 

Secţiune de drum primar taxabil: Segmentul de drum marcat din punctul de vedere al stabilirii taxei din reţeaua de drumuri publice utilizabile prin achitarea taxei rutiere.

 

Vehicul taxabil: camion, autotractor cu remorcă – inclusiv cu semiremorcă -, respectiv ansamble compuse din astfel de vehicule care tractează remorci sau semiremorci cu greutate maximă admisă mai mare de 3,5 tone.

 

Colectarea taxei rutiere: Totalitatea acţiunilor îndreptate spre colectarea taxei de drum.

 

Colectorul taxei de drum: Organism autorizat desemnat pentru asigurarea funcţionării sistemului de taxare rutieră, pentru stabilirea cuantumului taxei şi impunerea plăţii acesteia, precum şi pentru colectarea ei prin intermediul furnizorilor de servicii de taxare.

 

Furnizor de servicii de taxare: Agent economic care, indiferent de locul unde este înregistrat, le permite utilizatorilor drumurilor de pe teritoriul Ungariei accesul la sistemul de taxare rutieră.

 

Utilizarea drumului: Utilizarea secţiunilor de drum taxabile în scopul circulaţiei.

 

Utilizatorul drumului: Persoana care conduce vehiculul în timpul utilizării drumului.

 

Segment de drum: Parte a drumului public, continuă din punctul de vedere al circulaţiei, ale cărei început şi sfârşit sunt marcate prin indicatoare kilometrice.

 

Întreţinătorul: Proprietarul vehiculului, respectiv persoana înregistrată pe baza legii privind autoritatea rutieră şi autorizată pentru exploatarea legală a vehiculului, proprietarul, respectiv întreţinătorul înregistrat în documentul eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu (certificat de înmatriculare).

 

Bilet pentru ruta planificată: Autorizaţie cumpărată în avans pentru a utiliza cel puţin o secţiune de drum taxabil din cadrul reţelei de drumuri taxabile cu un vehicul din categoria celor obligate la plata taxei.