e-Taxadedrum Ungaria

FAQ

La ce tip de vehicule se referă noul sistem de taxare rutieră?

 

Începând cu 1 iulie se taxează pe respectivele secţiuni de drum toate vehiculele a căror greutate totală maximă admisă depăşeşte 3,5 tone. Clasificarea pe categorii a vehiculelor cu greutatea totală maximă admisă mai mare de 3,5 tone se face în funcţie de numărul de axe: categoria J2 pentru două axe, J3 pentru trei, iar J4 pentru vehiculele cu patru (sau mai multe) axe.

 

Care este echipamentul necesar pentru declararea electronică?

 

Este nevoie de unitatea de bord asigurată de intermediarul declarant. Portofoliul WebEye pune la dispoziţie, în funcţie de serviciul solicitat, diverse modele cu performanţe şi design diferite.

 

 

Ce e de făcut dacă nu dispun încă de unitatea de bord necesară declarării taxei rutiere ?

 

Ca soluţie de viitor recomandăm exploatarea serviciilor oferite de unităţile de bord, de aceea propunem soluţiile care oferă pachetele de servicii combinate cum ar fi, de exemplu, WebEye Pass&Go.

Pe lângă achiziţionarea echipamentului, trebuie să încheiaţi un contract cu intermediarul declarant şi să vă înregistraţi conform indicaţiilor de pe pagina web HU-GO la operatorul sistemului taxelor rutiere (Compania de Stat pentru Administrarea Autostrăzilor ÁAK)

 

Ce am de făcut dacă dispun deja de abonament de monitorizare auto ?

 

Informaţi-vă la prestatorul dv. de servicii în legătură cu existenţa statutului de intermediar declarant, respectiv cu momentul intrării sale în vigoare. Dacă prestatorul va fi autorizat pentru realizarea declarării taxei rutiere, contractul poate fi încheiat imediat, dacă nu, trebuie să luaţi legătura cu un intermediar acreditat şi să încheiaţi un contract cu acesta, respectiv trebuie să achiziţionaţi noul echipament.

Dorim să uşurăm încheierea contractului pentru clienţii noştri WebEye, de aceea avem intenţia să realizăm formularul-tip în format electronic care să poată fi descărcat de pe site-ul nostru.

 

Ce este biletul pentru ruta planificată ?

 

Biletul pentru ruta planificată permite o singură utilizare exclusiv pe ruta planificată şi trebuie cumpărat înainte de utilizarea drumurilor supuse taxării (se poate achiziţiona cu maxim 30 de zile înaintea utilizării). Biletul pentru ruta planificată achiziţionat în prealabil va avea o valabilitate de 2 zile calendaristice, iar biletul achiziţionat imediat înainte de utilizarea drumurilor supuse taxării va fi valabil până la sfârşitul zilei calendaristice următoare. Acest serviciu este avantajos pentru cei care doresc să utilizeze ocazional, dar pe rute planificate, drumurile din Ungaria supuse taxării.

 

Ce înseamnă declarare electronică?

 

Declararea înseamnă transmiterea electronică de date între intermediarul declarant şi Compania Națională de Administrarea Autostrăzilor, asigurată de unitatea de bord instalată în vehicul. Pe lângă instalarea unui echipament existent şi/sau nou, este nevoie de încheierea unui contract cu intermediarul declarant şi de înregistrarea pe pagina web HU-GO.

 

Ce mai am de făcut în afara încheierii contractului cu intermediarul declarant?

 

Începând cu 20 iunie este necesar să vă înregistraţi pe pagina web HU-GO. Pentru deschiderea şi alimentarea contului curent urmăriţi informările permanente ale Companiei Națională de Administrarea Autostrăzilor.

 

 

Care este rolul intermediarului declarant?

 

Declararea în funcţie de drumul parcurs se realizează pe baza coordonatelor înregistrate de un echipament de bord instalat în vehicul. În esenţă o companie care oferă servicii de monitorizare flotă auto prin sistem GPS transmite, în calitate de aşa-numit intermediar declarant, datele transmise din vehicul către Compania Națională de Administrarea Autostrăzilor (ÁAK). Utilizatorii pot achita taxa rutieră în prealabil (prepaid), ceea ce înseamnă că îşi vor încărca în avans contul curent creat la înregistrare (deschis la Compania Națională de Administrarea Autostrăzilor). Soldul acestui cont curent va servi drept acoperire pentru utilizarea drumurilor supuse taxării. Pentru a putea utiliza această metodă utilizatorul trebuie să se înregistreze în prealabil la operatorul sistemului taxelor rutiere (Compania Națională de Administrarea Autostrăzilor) şi să încheie un contract cu un intermediar declarant. Recomandăm această soluţie celor care utilizează frecvent secţiunile de drum supuse taxării din Ungaria, această metodă de declarare reprezentând o soluţie confortabilă.

 

Cum trebuie să fac înregistrarea pentru a putea achita electronic taxa?

 

Este necesară înregistrarea pe pagina web HU-GO a datelor despre vehicul şi despre utilizatorul acestuia, despre normele de poluare şi numărul de axe.

 

Cum pot utiliza reţeaua de drumuri începând cu 1 iulie dacă nu achiziţionez unitatea de bord?

 

Prin cumpărarea biletelor pentru rută planificată prin reţelele de vânzări.

 

Unitatea mea de bord poate fi folosită şi în străinătate?

 

Funcţiile de monitorizare auto sunt accesibile făcând apel la o variantă completată cu un serviciu telematic, dar echipamentele utilizate în prezent nu sunt compatibile EETS, prin urmare ele nu pot fi folosite în alte ţări europene pentru declararea taxei rutiere.

 

Există un sistem de avertizare, cum pot să fiu rapid informat dacă echipamentul WE nu funcţionează în vehicul?

 

Vehiculul nu va da o avertizare concretă, dar lucrăm pe mai multe platforme pentru ca utilizatorul să se informeze simplu şi rapid despre starea declarării taxei.

 

Putem da alarma dacă un şofer „se rătăceşte” pe un drum cu trei cifre?

 

Vă puteţi informa despre drumurile taxabile pe site-ul Companiei Naționale de Administrarea Autostrăzilor.

 

Cine răspunde dacă vehiculul parcurge drumul taxabil fără unitate de bord funcţională şi fără bilet?

 

Verificarea funcţionalităţii echipamentelor din vehicul sunt în răspunderea utilizatorului drumului. Întreruperea funcţionării sistemului, semnalarea pierderii/întârzierii datelor este răspunderea intermediarului declarant.

 

Se poate stabili dacă lipsa semnalului GPS se datorează unui sabotaj sau defectării unităţii de bord?

 

În cazul unei unităţi de bord defecte Compania Națională de Administrarea Autostrăzilor aplică amenda indiferent de motivul pierderii transmisiei de date. Intermediarul declarant nu-şi asumă răspunderea nici pentru sabotaj, nici pentru defecţiune. Verificarea funcţionării echipamentelor este întotdeauna în responsabilitatea utilizatorului drumului, iar pentru aceasta vom încerca, în viitor, să oferim ajutor pe toate căile disponibile.

 

În cazul instalării sau reinstalării există activare imediată? Dacă aceasta necesită mai multe zile, cum poate fi declarată taxa rutieră în perioada respectivă?

 

Biletul pentru ruta planificată stă permanent la dispoziţie, astfel perioada când echipamentul este nefuncţional este acoperită. Bineînţeles în domeniul reparaţiilor încercăm să le oferim ajutor clienţilor noştri, dar datorită solicitărilor cărora trebuie să le facem faţă ne putem aştepta la aglomerare şi timp de aşteptare prelungit.

 

Ce se întâmplă dacă, după instalare, serviciul nu este încă activ, iar transportatorul trebuie să realizeze în această perioadă de tranziţie o comandă de transport?

 

La intrarea în ţară se poate cumpăra biletul pentru ruta planificată până când echipamentul este nefuncţional. După informaţiile noastre vor exista puncte de vânzare la toate punctele de trecere a frontierei, precum şi în staţiile de carburanţi.